Vad ska jag göra om vakuumet inte används när jag använder en rotationsindunstare?

- Jul 15, 2019-

Vakuum är den viktigaste processparametern för en rotationsindunstare, och användare stöter ofta på vakuumproblem. Detta är ofta relaterat till arten av det använda lösningsmedlet. Biokemiska och farmaceutiska industrier använder ofta vatten, etanol, ättiksyra, petroleumeter, kloroform etc. som lösningsmedel. I allmänhet tål inte vakuumpumpar starka organiska lösningsmedel, och speciella vakuumpumpar med stark korrosionsbeständighet kan väljas.

2XZ-4 03