Vad är vakuumpumpen för rotationsindunstaren?

- Jul 15, 2019-

Rotationsindunstare är en vanlig typ av utrustning som används i kemiska laboratorier och måste användas tillsammans med en vakuumpump. Rotationsindunstaren används huvudsakligen för att destillera organiska lösningsmedel. Den allmänna vattenpumpen och oljepumpen har inte korrosionsbeständighet. Efter en tids användning kommer vakuumpumpens insida att korroderas av gasen som förångas av det organiska lösningsmedlet och orsakar skador. Det rekommenderas att välja ett korrosionsbeständigt membran. Pump.


De inre komponenterna i den korrosionsbeständiga membranvakuumpumpen är tillverkade av PTFE-material med god korrosionsbeständighet. Exempelvis är de inre och gaskontaktdelarna i den permanenta korrosionsbeständiga membranpumpen tillverkade av PTFE, och det yttre höljet och omkopplaren behandlas också med korrosionsbehandling.


Förutom korrosionsskydd rekommenderas vakuumpumpar med förbuffertflaskor. Buffertflaskorna förhindrar att några vätskor som inte helt kondenseras dras direkt in i vakuumpumpen. Direktinjektion i vakuumpumpen kan skada vakuumpumpen, så buffertflaskan är utmärkt. Skydda vakuumpumpen. Det kan rekommenderas att hålla membranpumpen. Denna typ av vakuumpump är förutom buffertflaskan utrustad med en vakuummätare och en vakuumregleringsventil, som enkelt kan justera vakuumgraden.

2XZ-4 02